LISTA LOKALI zbierających podpisy pod Projektem - 5% VAT dla Gastronomii

PEŁNA ALFABETYCZNA  LISTA LOKALI zbierających 100.000 podpisów pod  Projektem Ustawy „Jednolita stawka sprzedażowa - 5% VAT w Gastronomii”…
Gdzie zgłaszać Lokale gastronomiczne, które zbierać będą podpisy? Jak wypełniać Listy poparcia? Dopisz się do Listy...

W tych Lokalach są już Listy do podpisów: 

Chcesz zaangażować się w zbiórkę podpisów? Zgłoś swój lokal - (kliknij)

Chcesz zaangażować się w zbiórkę podpisów? Zgłoś swój lokal - (kliknij)