POZEW  ZBIOROWY Informacja Ogólna

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej organizowała Pozew Zbiorowy GASTRONOMÓW POLSKICH przeciwko Skarbowi Państwa. W imieniu wszystkich Restauratorów Powodem jest w sprawie Dorota Rydygier - Restauratorka z Krakowa - właścicielka Restauracji Voila, których reprezentuje Kancelaria Adwokacko – Radcowska DUBOIS i Wspólnicy.

Pozew Zbiorowy Nr 1, który został złożony do sądu okręgowego w Warszawie w dniu 8 listopada 2021 r. obejmuje dochodzenie szkód zarówno za okres pierwszych restrykcji, tj. od 13.03.2020 do 18.05.2020. jak i kolejnych, tj. od 24.10.2020 do 27.05.2021.

Mimo złożenia Pozwu Zbiorowego Nr 1 w sądzie, w dalszym ciągu można przystąpić do tego Pozwu. Deklaracja przystąpienia do Pozwu zbiorowego znajduje się tutaj: www.pozewzbiorowy.iggp.pl.

Aktualne warunki finansowe przystąpienia do Pozwu uległy jednak zmianie i wynikają z zaktualizowanej Umowy obsługi prawnej.

Żądaniem Pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19. Pozew zbiorowy jest pozwem „o zasadę” – oczekujemy od Sądu rozstrzygnięcia, iż Skarb Państwa powinien zapłacić Firmom odszkodowania.  Istnieje również możliwość wypłaty odszkodowania wskutek zawarcia ugody.

Szkoda poszczególnych Członków grupy obejmuje utracone korzyści (utracone zyski) oraz koszty działań dostosowujących przedsiębiorstwo do funkcjonowania w ramach wprowadzonych ograniczeń. Szkoda będzie pomniejszona o koszty stałe oraz uzyskane przychody w ramach działań dostosowujących.

Wszystkie koszty związane z obsługą administracyjno - techniczną Pozwu zbiorowego wzięła na siebie Izba i będzie to finansowane z opłat Uczestników Pozwu.

Minimalna opłata za przystąpienie do Pozwu zbiorowego wyniosła łącznie 1.126 PLN brutto, dla tych Członków IGGP, którzy dochodzą szkody mniejszej niż 100.000 zł

Konto IGGP, na które wpłacamy opłaty zarówno za składki członkowskie jak i opłatę za przystąpienie do Pozwu pozostaje bez zmian: Bank Pekao: 73 1240 6351 1111 0011 0386 4551.

IGGP proceduje w dalszym ciągu Pozew Zbiorowy Nr 2, który obejmuje dochodzenie szkód TYLKO za okres drugich restrykcji, tj. od 24.10.2020 do 27.05.2021, obejmujący lokale gastronomiczne, które uruchomiły swoją działalność po 13 marca 2020 r..