FAQ

 1. Dlaczego Pozew zbiorowy ?
  Odp. Pozwy zbiorowe to niższe koszty jednostkowe zarówno, koszty sądowe jak i koszty zastępstwa procesowego.
   
 2. Ile to będzie mnie kosztowało ? 
  Odp. Po podpisaniu Umowy z Kancelarią Dubois i Wspólnicy nastąpiła aktualizacja opłat z jakimi się wiążę przystąpienie do Pozwu zbiorowego. Dlatego też możemy dopiero teraz uruchomić płatności. Za chwilę zostaną uruchomione płatności on line. Dzięki procedurze Pozwów zbiorowych można bardzo obniżyć koszty. Złożenie pozwu i prowadzenie sprawy w pierwszym postępowaniu to koszt 646 PLN brutto dla Członków IGGP oraz 2.500 PLN brutto dla pozostałych firm. Na kwotę 646 PLN brutto (przy założeniu, że do Pozwu przystapi 1.000 podmiotów) składają się:
  200 PLN - opłata sądowa przypadająca na jeden podmiot gastronomiczny przy złożeniu pozwu,
  200 PLN - opłata sądowa przypadająca na jeden podmiot gastronomiczny na wypadek apelacji,
  246 PLN - ( 200 +VAT) - wynagrodzenie dla Kancelarii.
  Taką kwotę (646 PLN brutto ) wnosi Członek IGGP. Żeby zostać Członkiem trzeba wnieść opłatę za minimum 1 rok członkowstwa czyli 480 PLN przy założeniu posiadania jednego lokalu gastronomicznego (480 PLN brutto - bez VAT - NOTA księgowa). Za każdy kolejny posiadany lokal składka się zwiększa o 120 PLN. Deklaracja przystąpienia do Pozwu jeszt równocześnie przystąpieniem do IGGP jeżeli zaznaczony zostanie "v" w odpowiedniej rubryce Deklaracji. Minimalna opłata za przystąpienie do Pozwu zbiorowego wyniesie więc 1.126 PLN brutto, przy jednoczesnym zostaniu Członkiem IGGP, przy założeniu posiadania jednego lokalu. Nie ma potrzeby wypełniania dwóch Deklaracji. Po wygraniu przez Gastronomów pierwszego postępowania (uznania przez Sąd zasadności Pozwu zbiorowego), drugi etap postępowania wiązał się będzie z dodatkowymi kosztami. Oczywiście możliwe jest i zalecane kolejne postępowanie zbiorowe o określenie wysokości odszkodowania. Wtedy koszty sądowe rozkładać się będą na wszystkich uczestników postępowania zbiorowego i będą prawdopodobnie zbliżone do kosztów pierwszego postępowania. W drugim postępowaniu, kiedy już wiemy, że wygramy odszkodowanie, wtedy każdy będzie wstanie porównać wysokość kosztów sądowych z możliwym uzyskanym odszkodowaniem. Możliwe też jest w drugim etapie występowanie samodzielne przez każdego z powodów.
 3. Na jaki numer konta bankowego wpłacać składki członkowskie i opłaty za przystąpienie do Pozwu?

  Konto IGGP na które wpłacamy opłaty zarówno za składki członkowskie jak i opłatę za przystąpienie do Pozwu dla ułatwienie zostało ujednolicone: Bank Pekao: 73 1240 6351 1111 0011 0386 4551. Nasza księgowość przeksięguje składki członkowskie na osobne konto. Jak tylko uruchomimy wpłaty on line poinformujemy wszystkich e-mailem.

 4. Jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania od Państwa ? 
  Odp.Nikt nie jest w stanie podać procentowych szans wygrania. Cały czas trwają i będą trwały analizy i przygotowanie pozwów. Gdyby z jakichkolwiek powodów do złożenia pozwu nie doszło, kwoty wpłacone na poczet pozwów zostaną zwrócone.
   
 5. O co będzie pozywany Skarb Państwa w Pozwach zbiorowych? 
  Odp. Żądaniem Pozwu zbiorowego jest ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19.
 6. Jeśli przystąpię do pozwu teraz, a straty będę ponosił w kolejnych miesiącach to czy zostaną one uwzględnione w pozwie?
  Odp. Przygotowanie Pozwu zbiorowego zajmie od 3 do 5 miesięcy od 1 lutego 2021 r, a dziś już wiemy, że zostanie złożony w czerwcu 2021. Jeszcze po złożeniu pozwu będzie można uzupełniać dokumenty związane z wykazaniem kwoty szkody.
 7. Jak długo będzie trwała cała procedura (postępowanie we wszystkich instancjach) ?
  Pdp. Należy pamiętać, że przesądzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa  to nie jest prosta sprawa. Należy się liczyć z tym, że w przypadku niekorzystnego dla siebie wyroku Skarb Państwa będzie się odwoływał. Cała droga sądowa może więc trwać kilka lat.
 8. Czy będzie mi to zajmowało dużo czasu ?
  Odp. Przygotowujemy wszystko w taki sposób by maksymalnie uprościć ilość dokumentów i by poszczególni restauratorzy nie byli zaangażowani w sam proces.
 9. Co mogę zyskać ?
  W Pozwie zbiorowym wszyscy będziemy domagali się przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody spowodowane rozporządzeniami wprowadzającymi ograniczenia działalności lokali gastronomicznych (okres od 13.03.2020 do 18.05.2020 oraz od 24.10.2020 do 27.05.2021 r. - taki jest zakładany termin końca lockdownu). Mówimy więc przede wszystkim o utraconych korzyściach jakie moglibyśmy uzyskać gdyby lokale nie były zamknięte.
 10. Jak będzie wyliczana moja szkoda ?
  Odp. Cały czas trwają prace nad przygotowaniem dokładnej metodologii wyliczania szkody, która będzie budziła jak najmniejsze wątpliwości w Sądzie. Z całą pewnością do określenia szkody niezbędne będą wydruki z drukarek fiskalnych, deklaracje podatkowe, dokumenty finansowe firmy. 
  W sprawie zainicjowanej Pozwem zbiorowym nie będzie potrzeby ścisłego wykazywania wysokości szkody (Pozew zbiorowy dotyczy przesądzenia odpowiedzialności, a nie zapłaty konkretnych kwot). Taka potrzeba zaistnieje z pewnością na etapie ewentualnych późniejszych powództw indywidualnych o zapłatę odszkodowania, które będzie można składać w przypadku wygrania w postępowaniu grupowym.
 11. Czy Pozew zbiorowy obejmie tylko lokale gastronomiczne?
  Odp. Pozew zbiorowy na pewno obejmować będzie gastronomów. Rozmawiamy z Kancelarią, która nas obsługuje, rozważając dołączenie do Pozwu zbiorowego także innych przedsiębiorców.
 12. Czy jeśli pod jednym NIP-em mam kilka różnych działalności np hotel i restaurację lub transport i restaurację co wtedy?
  Odp. Jeśli istnieje możliwość jasnego rozgraniczenia przychodów i kosztów poszczególnych działalności to tak. (Raporty z kas fiskalnych, osobne raportowanie itd).

 13. Dlaczego nie mogę samodzielnie pozwać Skarbu Państwa?

  Odp. Oczywiście możesz zrobić to samemu, nie przystępując do pozwu zbiorowego. Musisz się jednak liczyć z kosztami prawnika, kosztów sądowych, ewentualnych ekspertyz sądowych i podróży do Warszawy. Decyzja należy do Ciebie.

 14. Czy jest jakiś limit kwoty, o którą mogę pozywać Skarb Państwa? 

  Odp. Nie ma limitu kwoty. Ogranicza Cię tylko wysokość Twojej straty. 
  Pozew zbiorowy dotyczy przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa. Żądanie zapłaty konkretnej kwoty będzie mogło zostać zgłoszone w późniejszym etapie, w pozwach indywidualnych, składanych po ewentualnej wygranej w postępowaniu grupowym.

 15. Co jeśli mam kilka  spółek (różne NIP-y) które prowadzą różne restauracje. Czy mogę jakoś "skupić" wierzytelności w jednej spółce?

  Odp. Jeśli masz kilka różnych spółek to każda z nich musi osobno przystąpić do pozwu. Każda ze spółek musi też opłacić osobno koszty pozwu.

 16. Czy firma zaopatrująca gastronomię może również przystąpić do pozwu?

  Odp. Do pozwu mogą tylko przystąpić firmy prowadzące działalność gastronomiczną (kawiarnie, bary, restauracje itd). Firmy eventowe, dostawcy i inne zapraszamy do kontaktu z IGGP w celu uzyskania porady. Grupy te, będziemy prawdopodobnie zrzeszać pod pozwem dodatkowym, ponieważ ważna jest JEDNORODNOŚĆ grupy. Aby to zrobić, grupa musi stanowić min. 30 lokali. 

 17. Czy termin 28 maja to termin ostateczny zgłaszania się do pozwu? 

  Odp. Pierwszym terminem zgłoszeń był 31 marca, wtedy też nastąpiła pierwsza weryfikacja zgłoszeń do Pozwu. Po tym dniu kwota opłat z tytułu przystąpienia do Pozwu może być wyższa. Sama data złożenia pozwu uzależniona będzie zgodnie z sugestią kancelarii, od momentu zniesienia zakazu prowadzenia działalności - czyli zakończenia lockdownu (dziś wiemy, że to jest 28 maja 2021). Wtedy bowiem, będzie możliwość dokładnego oszacowania strat. Do tego czasu można jeszcze przystąpić do Pozwu.
 18. Moja firma działała początkowo w zupełnie innej branży. Dopiero od grudnia 2019 r. zajęła się gastronomią. Ponadto miała duże obroty. Czy w tej sytuacji mogę przystąpić do pozwu? 

  Odp. Tak, taka firma może dołączyć do pozwu. Jeśli przedsiębiorca doznał straty w pierwszym lockdownie ale nie będzie mógł porównać dochodów z marcem 2019 r. - może wykazać straty w porównaniu nawet do okresu letniego. 

  Masz inne Pytania? Zadzwoń do lokalnego lidera IGGP w swoim województwie lub napisz na adres pozew@iggp.pl, albo wypełnij Formularz zgłoszeniowy w zakładce Kontakt.