1. Integracja przedsiębiorców gastronomicznych w ramach członkostwa w IGGP

2. Finansowe programy pomocowe dla wszystkich wykluczonych i pominiętych przedsiębiorców gastronomicznych przez rząd RP (lobbing tarczy PFR 3.0).

3. Pozew Zbiorowy Gastronomii Polskiej, w celu uzyskania odszkodowań dla przedsiębiorców gastronomicznych.

4. Ujednolicenie ogólnopolskich przepisów dotyczących ogródków restauracyjnych.

5. Stała stawka 5% VAT na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne.

6. Preferencyjne stawki składek ZUS dla branży gastronomicznej.

7. Grupy Zakupowe – specjalne ceny tylko dla członków IGGP.

8. Negocjowanie niższych stawek z OZZ (ZPAV), za ubezpieczenia, obniżenie prowizji portali internetowych od dostaw zamówień́ gastronomicznych.

9. Programy wdrożeniowo-doradcze dla gastronomii, w celu zapewnienia zyskownej działalności gastronomicznej - specjalne pakiety doradztwa biznesowego, legislacyjnego i ubezpieczeniowego.

10.Pomoc w pozyskiwaniu Dotacji Unijnych dla branży gastronomicznej.

11.Regularne publikowanie newsletter ’a jako środka komunikacji korzyści biznesowej tylko dla członków Izby.

12.Budowa struktur regionalnych IGGP w całej Polsce.