5% VAT na wszystkie usługi gastronomiczne - prezentacja

Tematem Przewodnim Debaty Sejmowej, która odbyła się 12 września 2022 roku było wprowadzenie jednolitej stawki 5% VAT na wszystkie usługi i produkty gastronomiczne. To właśnie ten temat szczegółowo omówił podczas debaty - Jacek Czauderna, Prezes IGGP. Zamieszczamy Prezentację, która stanowiła ilustrację wystąpienia Prezesa IGGP.