Aktualny stan Pozwu Zbiorowego Nr 1

Co się dzieje w kwestii złożonego 8 listopada 2021 r. Pozwu Zbiorowego Nr 1 - dotyczącego Lokali gastronomicznych zamkniętych w czasie obu lockdown'ów?

Przypominamy, że 3 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w sprawie z powództwa KADORO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa- Radzie Ministrów reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Zdrowia, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o zarządzeniu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i zobowiązaniu go do ustosunkowania się do niego w kwestii dopuszczalności postępowania grupowego w terminie 3 miesięcy pod rygorem zwrotu pisma złożonego po tym terminie. Dotyczy to POZWU ZBIOROWEGO NR 1.

---------------------

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 4 marca w sprawie Pozwu Zbiorowego branży rozrywkowo–rekreacyjno-sportowej ( złożonego w styczniu 2021 r.) postanowienie o rozpoznawaniu w trybie grupowym pozwu zbiorowego dotyczącego przesądzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez nielegalne (niekonstytucyjne) zakazy i ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią COVID-10 oraz za zaniechanie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Sąd nie zgodził się z argumentacją Skarbu Państwa zmierzającą do uniemożliwienia rozpoznania sprawy w trybie grupowym, przyznając rację stronie powodowej - przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy i Kancelaria odnieśli zatem pierwszy sukces w sprawach pozwów zbiorowych za lockdown'y (pierwszy sukces w ww. branży, ale również w ogóle dot. tego rodzajów pozwów zbiorowych, bowiem jest to pierwsze tego typu rozstrzygnięcie w tych sprawach). Mamy nadzieję, że trend ten zostanie utrzymany przy rozstrzyganiu spraw innych grup przedsiębiorców, w tym branży gastronomicznej.

Postanowienie to potwierdza, że podstawy prawne i faktyczne roszczeń członków branży są na tyle jednolite, że możliwe było zbiorowe pozwanie Skarbu Państwa. Postanowienie to, po jego uprawomocnieniu, otwiera drogę do dalszego, merytorycznego procedowania sprawy. Reprezentującej Skarb Państwa Prokuratorii Generalnej służy prawo do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie.

--------------------------------

Informujemy, że w kontekście informacji z 4 marca dotyczącej Pozwu zbiorowego branży rozrywkowo-rekreacyjno-sportowej jesteśmy spokojni co do procedowania naszego Pozwu. Czekamy teraz na wyznaczenie przez Sąd okręgowy rozprawy w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 1, na której Sąd okręgowy również w sprawie naszego Pozwu potwierdzi że podstawy prawne i faktyczne roszczeń członków branży gastronomicznej są na tyle jednolite, że możliwe jest zbiorowe pozwanie Skarbu Państwa.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa kolejne postanowienia o rozpoznawaniu naszych pozwów zbiorowych w trybie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym – analogicznie, jak w przypadku branży rozrywkowo – rekreacyjno – sportowej, o czym wyżej. Wspomniane postanowienia dotyczą branży turystycznej (postanowienie z 27 kwietnia 2022 r.) oraz branży klubów nocnych i dyskotek (postanowienie z 16 maja 2022 r.).

Zdecydowanie możemy już zatem mówić o pozytywnym dla przedsiębiorców trendzie orzeczniczym, co oczywiście dobrze rokuje dla sprawy gastronomów.