Aktualny stan Pozwu Zbiorowego Nr 2 na 26.01.2023 r.

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej przechodzi do wpłacania opłat z tytułu uczestnictwa w Pozwie Zbiorowym Nr 2.

AKTUALNY  STAN  POSTĘPOWANIA w sprawie Pozwu Zbiorowego Nr 2 na 27 stycznia 2023 r.:

Pozew Zbiorowy Nr 2 obejmuje lokale, które zostały uruchomione po 13 marca 2020 r., ale przed 25 październikiem 2020 r.

Przypominamy, że termin przedawnienia roszczenia rozpoczyna się 25 października 2023 r. i to jest OSTATECZNY TERMIN złożenia Pozwu Nr 2 w sądzie

Nie mylić z Pozwem Zbiorowym Nr 1, który został już złożony 8 listopada 2021 w sądzie.

Zakładamy, że wszyscy Uczestnicy Pozwu Nr 2 zaktualizowali Szkody poniesione w czasie drugiego lockdownu i procedujemy dalej…

Na Spotkaniu Uczestników Pozwu w maju 2022 r. założyliśmy, że Pozew będzie prowadzić Kancelaria Dubois i Wspólnicy. Przypomnijmy, że wstępnie oszacowaliśmy Opłatę za napisanie Pozwu podzieloną równo na wszystkie Firmy, która wyniosłyby ok. 1.976 zł brutto.

Do kosztów Kancelarii dochodziła opłata sądowa w wysokości 200.000 zł, która wyniosła by w zależności od dochodzonej Szkody, przykładowo w ten sposób:

Szkoda od 200.000 do 300.000 PLN – opłata sądowa wyniesie 6.800 zł,

Szkoda od 900.000 do 1.000.000 PLN – opłata sądowa wyniesie 13.900 zł

Szkoda od 1.800.000 do 1.900.000 PLN – opłata sądowa wyniesie 19.000 zł

Jeżeli wycofa się jakakolwiek Firma opłata będzie podwyższona.

Wiele osób sugerowało, żeby poszukać Kancelarii tańszej, która również uwzględni część wynagrodzenia od wygranego już Pozwu. Takie pytania zostały skierowane do kilku innych Kancelarii.

Na początku lutego 2023 r. organizujemy Spotkanie Uczestników Pozwu Nr 2, w celu głosowania nad wyborem innej Kancelarii piszącej Pozew. Linki do spotkania on line zostaną z wyprzedzeniem rozesłane.

---------------------------------------------

W dalszym ciągu można przystąpić do tego Pozwu Zbiorowego Nr 2 i Pozwu Zbiorowego Nr 1. Deklaracja przystąpienia do Pozwu zbiorowego znajduje się tutaj: https://pozewzbiorowy.iggp.pl/