Najważniejsze zmiany PIT od 1 lipca

Chcąc ratować porażkę Polskiego Ładu, rząd zaproponował kilka zmian w systemie podatkowym. Od 1 lipca 2022 r. wejdą w życie nowe zasady. Czego mogą spodziewać się podatnicy?

PIT 12 procent

W pierwszej kolejności czeka nas obniżka stawki PIT. W lipcu stawka PIT zostanie obniżona do 12% w pierwszym progu podatkowym. Do obniżki dojdzie przy zachowania 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Składka zdrowotna pozostanie jednak na poziomie 9%.

Kwota zmniejszająca podatek

Za sprawą obniżki PIT dojdzie do zmiany w kwocie zmniejszającej podatek. Zmieni się ona z 5 100 zł na 3 600 zł, co miesięcznie oznacza obniżenie zaliczek na podatek dochodowy o 300 zł.

Ulga dla klasy średniej odchodzi w niepamięć

Ulga dla klasy średniej nie będzie wykorzystywana, a obowiązek jej naliczania zniknie. Niemniej płatnicy nie będą zobligowani do nanoszenia korekt już naliczonej ulgi. W przypadku, gdy zastosowanie ulgi okaże się korzystne, to będzie ją można zastosować przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022.

Zmiana formy opodatkowania

Nowe przepisy pozwalają na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku. W przypadku ryczałtowców nowe przepisy przewidują tylko jedną możliwość zmiany – przejście na skalę podatkową. Co daje taka zmiana? Pierwsza połowa roku będzie rozliczana jak podatek zryczałtowany, a druga wedle skali podatkowej.

Zmiana podatku ryczałtowego na skalę podatkową będzie możliwa za sprawą CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Modyfikacji należy dokonać do 22 sierpnia 2022 roku. Tym samym pierwszym miesiącem rozliczeniowym będzie lipiec.

Koniec z podwójnymi zaliczkami PIT
Wraz z prowadzeniem nowej ustawy zniknie obowiązek naliczania podwójnego liczenia zaliczek.

Zmiany w składce zdrowotnej
Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie będą odliczać składki zdrowotnej. Te osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym, korzystają z karty podatkowej lub rozliczają się w formie ryczałtu będą mogli zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów działalności.

Podatnicy płacący ryczałt będą mieć możliwość obniżenia podstawy opodatkowania przychodów o 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.
W przypadku osób rozliczających się wedle karty podatkowej będzie możliwe pomniejszenie podstawy opodatkowania o 19% wysokości kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Artykuł powstał we współpracy z LEXNONSTOP
https://lexnonstop.com/