PETYCJA do Ministra Finansów o przedłużenie terminu wprowadzenia kas fiskalnych on line

Zarząd Izby przygotował razem z Członkami Sztabu Kryzysowego Gastronomii Polskiej Petycję skierowaną do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jarosława Gowina, ale przede wszystkim Ministra Finansów.

PETYCJA w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo została złożona do Premiera, Wicepremiera i Ministra Finansów.

 Pobierz