PETYCJA do Premiera, Wicepremiera i Ministra Finansów w sprawie dopisania PKD

PETYCJA rozszerzenia pomocy jaką zapewnia tzw. Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0 na podmioty gospodarcze, które dostarczają produkty i usługi do podmiotów prowadzących działalność usługową związaną z wyżywieniem, wg. PKD Działu 56.

 Pobierz