Petycja w sprawie pomocy dla Nowych Podmiotów Gospodarczych

Dnia 18 grudnia 2020 r. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów prawnych z sektora gastronomii oraz w imieniu wszystkich podmiotów tworzących Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej, zwróciła się z petycją o pilne wprowadzenie proponowanego niżej rozwiązania oraz poinformowanie o terminie wydania odpowiedniego Rozporządzenia  drogą elektroniczną. Petycja trafiła do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jarosława Gowina i Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego.

Przedmiotem petycji jest żądanie stworzenia przepisów prawa w drodze Rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących rozszerzenia pomocy jaką zapewnia tzw. Antykryzysowa Tarcza Branżowa 6.0 – (dalej określana jako Tarcza 6.0), która przyznała pomoc wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność wg. PKD Działu 56, czyli prowadzącym działalność usługową związaną z wyżywieniem na podmioty gospodarcze, powstałe po 1 listopada 2019 r., , prowadzące działalność usługową związaną z wyżywieniem wg. Działu 56 PKD,  a które spełniają wszystkie kryteria Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, poza kryterium porównania spadku przychodu z działalności uzyskanego w październiku albo listopadzie 2020 r. do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku  albo listopadzie 2019 r.

Pobierz