Spotkanie Zarządu IGGP w Ministerstwie Finansów w sprawie 5% VAT dla gastronomii

W dniu 3 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie, którego tematem była: Jednolita stawka 5 % VAT na usługi i produkty gastronomiczne.

Przedmiotem Spotkania były Propozycje Rozwiązań jakie Przedsiębiorcy związani z branżą gastronomiczną zgłaszają Posłom i Senatorom RP oraz przedstawicielom Rządu RP, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

W spotkaniu w Ministerstwie Finansów uczestniczyli Przedstawiciele Przedsiębiorców:

Ewa Gutkowska – Członek Zarządu IGGP – inicjatorka spotkania,

Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP,

Sławomir Grzyb – Sekretarz Generalny IGGP,

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Sylwester Cacek – Prezes Zarządu Związku Pracodawców HORECA.

 

Ministerstwo Finansów reprezentowali:

Paweł Selera – Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług,

Katarzyna Nowicka  – Naczelnik Wydziału Rozliczeń Krajowych,

Robert Michalski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej,

Cezary Łuniewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz.

 

Ministerstwa Rozwoju i Technologii reprezentowali:

Wojciech Paluch – Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

Joanna Drobińska – Krajowy Koordynator Promocji Przedsiębiorczości.

Wstępem do tego spotkanie było zebranie Zarządu  IGGP w dniu 12 września 2022 r. z Minister Agnieszką Ścigaj w Biurze Rzecznika MŚP – Adama Abramowicza z przedstawicielem Ministerstwa Finansów - Bartłomiejem Kołodziejem przy udziale on line przedstawicieli Zespołów Rady Przedsiębiorców.

Na spotkaniu, zainicjowanym przez IGGP w Ministerstwie Finansów, przedstawiono  szczegóły propozycji branży gastronomicznej, jak również różnice dotyczące obrotu gospodarczego w gastronomii w porównaniu ze sprzedażą detaliczną podobnych produktów. Przedsiębiorcy przedstawili sytuację w polskiej gastronomii w 2022 r. Omówiono propozycje zrównania stawki VAT na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne do 5% i czynniki wpływające na rozwój branży, jak również aspekty społeczne, podatkowe, ekonomiczne i biznesowe takiej zmiany.

Nie negując pewnych zalet rozwiązania polegającego na ujednoliceniu stawek VAT – w szczególności efektu w postaci uproszczenia stosowania przepisów VAT w obszarze dostarczania żywności – przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazali również na negatywne aspekty takiego rozwiązania, przede wszystkim koszty budżetowe obniżenia do 5% wszystkich świadczeń wykonywanych w ramach gastronomii (w tym napojów alkoholowych). Ich wysokość nabiera szczególnego znaczenia w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju, jak również konieczności ponoszenia zwiększonych wydatków na obronność

Rozmawiano również na temat uszczelnienia fiskalizacji transakcji w branży gastronomicznej.

Znacznym wsparciem dla Przedsiębiorców gastronomicznych było wystąpienie Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który również ze zrozumieniem przyjmował argumenty przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

Podczas spotkania przedstawiona została również propozycja Prezesa IGGP – Jacka Czauderny powołania Zespołu Roboczego Przedsiębiorców i Przedstawicieli Ministerstw w celu wypracowania zakresu zmian  w przepisach Ustawy VAT, jakie przedstawią reprezentanci środowisk gastronomicznych Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu.

 

Historia Projektu: Jednolita stawka 5 % VAT na usługi i produkty gastronomiczne

21 września 2020 r. IGGP złożyła na ręce Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego Petycję, która proponowała wprowadzenie jednolitej stawki 8% podatku od towarów i usług w gastronomii.

27 września 2021 r. IGGP, ponownie złożyła do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego Petycję, która proponowała jednolitą stawkę 5% podatku od towarów i usług w gastronomii.

14 grudnia 2021 r. po kolejnych falach pandemii IGGP złożyła za pośrednictwem Posłów Sejmu RP Projekt Ustawy obniżenia stawki VAT do 5 % do Marszałek Sejmu RP, podpisany przez 37 Posłów.

21 lutego 2022 r. IGGP złożyła ponownie Petycję do Ministra Finansów Mateusza Morawieckiego w związku z tym, że na początku 2022 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w walce z kryzysem,  Rada Ministrów wraz z nowym Ministrem Finansów, doprowadziła do obniżenia Podatku VAT do 0 % na żywność, jak również obniżenie podatku VAT na energię i paliwa, uznając nasze postulaty obniżenia podatku VAT za właściwe. Branża Gastronomiczna nie zyskała na tej obniżce, ponieważ nie zmieniła się stawka sprzedażowa podatku VAT w gastronomii.

12 września 2022 r. w Biurze Rzecznika MŚP – Adama Abramowicza odbyło się spotkanie Zarządu IGGP z Minister Agnieszką Ścigaj oraz przedstawicielem Ministerstwa Finansów - Bartłomiejem Kołodziejem przy udziale on line przedstawicieli Zespołów Rady Przedsiębiorców.

12 września 2022 r. w Sejmie RP odbyła się Debata z udziałem Posłów, Senatorów  i Przedsiębiorców gastronomicznych z całej Polski na temat stawki 5% VAT w gastronomii oraz  kryzysu w branży gastronomicznej.