„Władza wie lepiej, nam zostaje wykonywać” - OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO - konferencja prasowa

Integracja polskich przedsiębiorców stała się faktem i jest niewątpliwie kluczem do zmian, jakie należy wprowadzić w naszym systemie. Przedsiębiorców w Polsce jest ponad 2 miliony - Państwo bez ich pracy nie może istnieć. Doświadczenia ostatnich lat pokazały nam również jak ważna jest integracja i siła sprawcza, a tym samym jak fundamentalny jest nasz wspólny głos

W dniu 1 października 2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Warszawskiego Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, odbyła się konferencja „OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO!”. Organizatorem wydarzenia był Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego, a jednym ze współorganizatorów - Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. Była to inicjatorska konferencja, zapowiadająca cykl spotkań.


Okrzyk „Obudź się” wznosili polscy przedsiębiorcy, głównie mali i średni zgromadzeni 1 października na konferencji w Warszawie. Byli z nami prawnicy, lekarze, wojskowi, uczeni i intelektualiści. Ludzie różnych zawodów i przekonań zgromadzili się i są zgodni, że przyszedł czas, by polscy przedsiębiorcy zabrali głos w fundamentalnych sprawach dotyczących przyszłości państwa i narodu.

Bezcenny jest fakt, że ponad 2 miliony Polaków postawiło na własną pomysłowość, twórczość – ma odwagę zaczynać od zera. To, czego im brakuje to podmiotowość w kontaktach z władzą polityczną, organizacjami i instytucjami społecznym i gospodarczymi. Do dziś polscy przedsiębiorcy jako grupa to w życiu politycznym i społeczno – gospodarczym to wielki niemowa.   

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele następujących ugrupowań;

 • Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności,
 • Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej,
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych,
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska,
 • Polskie Lobby Przemysłowego,
 • Ruch Polska jest Jedna,
 • Polsko – Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz,
 • Stowarzyszenie Polska jest Jedna,
 • Ruch Jedność Narodu,
 • Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Wystąpienia w formie referatów zostały podzielone na sesje tematyczne. Skupiały się one wokół problematyk związanych z brakiem sprawczości przedsiębiorców w decyzjach rządu, potrzebie utworzenia izb przemysłowo – handlowych oraz poruszyły wszystkie aspekty (od strony prawniczej, medycznej i przedsiębiorczej) zagrożeń, które związane są ściśle z możliwą wizją powrotu pandemii. Obnażony został również centralizujący władzę – program Polski Ład.

Lider Ruchu Społecznego – Dariusz Grabowski – doktor nauk ekonomicznych, zadał pytanie – kim są teraz przedsiębiorcy? Obudź się – czyli jak przedsiębiorcy oceniają przeszłość i jak widzą przyszłość.


„Po 30 latach – wracamy do punktu wyjścia. Władza wie lepiej, nam zostaje wykonywać” – mówił dr Grabowski. W wystąpieniu przeanalizowany został również „Polski Ład” – krok po kroku.

Przedstawicielami Stowarzyszenia Prawników „Głos Wolności” – r.pr. Paweł Nogal, oraz mec. Joanna Kapczyńska, na bazie przykładów pokazali jak duży wpływ ma rola przedsiębiorców na segregację sanitarną, która jest realną wizją – bowiem wspomniana segregacja będzie dokonywana rękoma przedsiębiorców. To właśnie przedsiębiorcy będą odpowiadać za naruszenia dóbr osobistych, związanych z bezprawnymi regulacjami.

„Szanowni Państwo bez Was naród będzie symboliczny!” – powiedział na wstępie radca prawny Paweł Nogal, który uzmysłowił jak ważną ideą jest idea Ruchu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Głosem przedsiębiorców było wystąpienie przedstawicieli Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej – Jacek Czauderna – Prezes Zarządu IGGP oraz Beata Rakszawski – Członek Zarządu IGGP. Poruszona została kwestia jednoczenia się przedsiębiorców i łańcucha zależności poszczególnych branż – wszyscy jesteśmy powiązani. Integracja jest bowiem kluczowa, aby uzyskać siłę sprawczą – dzieje się ona na naszych oczach i jest nieodwracalnym procesem. Bardzo ważne jednak jest, aby każdy z nas odchodził od retoryki „ja” na rzecz retoryki „my”.


„My nie mamy programu – nie jesteśmy partią polityczną. My mamy strategie polskiej przedsiębiorczości!” – mówił Jacek Czauderna, który przedstawił przedstawił strategię polskich przedsiębiorców.

 Minęło półtora roku, a my tak naprawdę jesteśmy w punkcie wyjścia! (…) Ta pomoc to niecałe 10% naszych kosztów, które ponieśliśmy ” – mówiła Beata Rakszawski, polski przedsiębiorca.

„Nasze problemy będą trwały tak długo, jak długo nie będziemy ze sobą współpracowali. (…) Wbrew to nie tylko przeciw, wbrew to przede wszystkim pomimo to – bo razem możemy to zrobić” – mówił Witold Solski, reprezentujący OZZS „wBREw”.

Głos medyczny, który wyraził lek. med. Zbigniew Hałat – specjalista epidemiolog, były zastępca Ministra Zdrowia ds. sanitarno – epidemiologicznych oraz Główny Inspektor Sanitarny, uzmysłowił wszystkim zgromadzonym jak nieudolne są działania wytaczane przeciw pandemii COVID-19.

Ważnym głosem było również wystąpienie prof. dr hab. Pawła Soroki, który przedstawił kwestię transformacji energetycznej – o tym jak ważnym aspektem w polskiej przedsiębiorczości jest suwerenności energetyczna.


Gościem specjalnym konferencji OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO był Prezydent Siemianowic Śląskich, lider Ruchu Polska jest Jedna – Rafał Piech. W przemówieniu podkreślił wagę współpracy przedsiębiorstw z samorządami.

Poruszył też problem jakim jest brak „rąk do pracy” – bowiem po reformach zmniejszyły się ilości szkół zawodowych, technicznych, co stanowi nie lada problem dla każdego przedsiębiorcy.

Zainteresowanie było tak duże, że postanowiono utworzyć debatę dodatkową, gdzie głos zabrali:

 • Jan Kubań – Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
 • Andrzej Szcześniak – polski przedsiębiorca, publicysta gospodarczo – polityczny. Ekspert rynku ropy i paliw, gazu płynnego i ziemnego, bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej. Sieć Badawcza Łukasiewicz
 • Romuald Starosielec – Lider Ruchu Jedność Narodu
 • lek. med. Andrzej Dytewski – przedstawiciel Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców
 • Krzysztof Tytko - Lider Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych

Równocześnie z toczącą się konferencją prowadzona była relacja na żywo, dostępna pod linkiem https://www.facebook.com/ruchspolecznypsg/videos/189827389892974

Wszystkim prelegentom, którzy zabrali głos w NASZEJ WSPÓLNEJ SPRAWIE, oraz wszystkim tym którzy byli obecni na konferencji – serdecznie dziękujemy.