ZWROT SUBWENCJI PFR 2.0 KONTRA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Jak czytamy na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Małe i średnie firmy będą zobowiązane dokonać zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej nie później niż do 30 czerwca 2022 r. (obecnie do 15 marca 2022 r.).
Mikrofirmy i MŚP będą zobowiązane zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej nie później niż do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.).

W związku z powyższą zmianą decyzje PFR dotyczące rozliczenia subwencji zostaną wydane nie później niż do 30 lipca 2022 r. (obecnie 30 kwietnia 2022 r.).
Wprowadzenie ww. zmian wymaga dodatkowych działań po stronie Rady Ministrów, która zleciła Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację Tarczy Finansowej PFR 2.0. oraz zmiany Regulaminu Programu 2.0, co spodziewane jest w najbliższych tygodniach.
Przypominamy, że proces rozliczenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, zakończy się 28 lutego 2022 r.

Obecnie na etapie końcowym są pracę Najwyższej Izby Kontroli dotyczące działań PFR, które dla wielu przedsiębiorców okazały się krzywdzące. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej sugeruje wstrzymanie się z rozliczeniem subwencji do czasu ogłoszenia przez NIK raportu z kontroli.

Może się okazać, że nieprawidłowości w działaniach PFR spowodują, że żadne zwracanie subwencji nie będzie konieczne.