Spotkanie Gastronomów u Rzecznika MŚP

Jeszcze przed debatą w Sejmie RP w dniu 12 września 2022 r., przedstawiciele IGGP na czele z Dorotą Rydygier, (która reprezentuje Pozew Zbiorowy przeciw Skarbowi Państwa) zgłosili swoje obecne problemy do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Głównie chodziło o zwrócenie uwagi przedstawicielom Ministerstwa Finansów na błędne interpretacje przepisów prawa podatkowego w ustawie o VAT.

Spotkanie zainicjowali Minister Agnieszka Ścigaj – członek Rady Ministrów oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz na wniosek Zarządu IGGP. Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców reprezentowali:
- Marek Woch – Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- Mikołaj Kruczyński - Koordynator Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
- Jędrzej Jabłoński;
- Mateusz Zaręba;
- Norbert Posiewka.

W imieniu Ministerstwa Finansów występował: Bartłomiej Kołodziej - Zastępca Dyrektora Pawła Selera  z Departamentu Podatku od Towarów i Usług w imieniu Sekretarza Stanu Artura Sobonia.

Głos zabierali: Marek Woch, Mikołaj Kruczyński, Bartłomiej Kołodziej, Agnieszka Ścigaj.

On-line połączyli się przedstawiciele Zespołów roboczych Rady Przedsiębiorców, a zabierali głos:
- Sebastian Nasiłowski  - przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Turystyki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego;
- Radosław Bulejak - przewodniczący Zespołu ds. podatków i danin quasi-podatkowych w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Na Spotkaniu obecni byli ponadto:

Wiesława Dróżdż - Prezes Centrum Likwidacji Barier Biznesowych, Rzecznik Prasowa Ministerstwa Finansów w latach 2004 – 2016;
Dariusz Grabowski – reprezentujący Ruch Społeczny Powszechnego Samorządu Gospodarczego.

Izbę reprezentował cały Zarząd oraz przedstawiciele Rady :
Jacek Czauderna – prezes zarządu
Sławomir Grzyb – sekretarz Generalny
Dorota Rydygier - wiceprezes
Ewa Gutkowska - członek zarządu
Jacek Bełz - członek zarządu
Arkadiusz Klinicki - członek Rady
Krzysztof Kwinta - członek Rady.

Propozycja ujednolicenia stawiki VAT na poziomie 5 % na wszystkie produkty i usługi gastronomiczne o jaką walczy IGGP, została przyjęta pozytywnie przez Rzecznika MŚP.

Projekt Ustawy został podpisany przez 37 Posłów RP i złożony u Marszałek Sejmu 14 grudnia 2021 r. przez obecną panią minister Agnieszkę Ścigaj.
(Informacja na temat Projektu: https://iggp.pl/aktualnosci/jednolita-5-stawka-vat-projekt-zlozony-2 ).

Czekamy teraz na debatę na temat podatku VAT już w Ministerstwie finansów z udziałem wiceministrów.