Wzrost przychodów z gastronomii w 2021 wg. GUS ?

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących w 2021 r. wyniosły 48,7 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 29,3 proc. Powstało też wiele nowych placówek gastronomicznych a ich liczba wzrosła o 15,1 proc. do 74,2 tys. Podajemy te dane, jako hipokryzję władzy. Statystyka GUS ? Jeden z najsłynniejszych aforyzmów Marka Twaina brzmi: Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, cholerne kłamstwa i statystyki.

Z danych GUS wynika, że przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących wyniosły w ubiegłym roku 48,7 mld zł. W porównaniu z 2020 r. oznacza to wzrost o 29,3 %. Ceny bieżące to ceny faktycznie stosowane w dokonywanych transakcjach kupna-sprzedaży towarów i usług w danym okresie. W statystyce jako ceny bieżące przyjmuje się zazwyczaj ceny z danego roku lub miesiąca.

Ponadto urząd podał, że wysoki wzrost przychodów z działalności gastronomicznej w 2021 r. był spowodowany głównie znacznie krótszym okresem obowiązywania ograniczeń działalności związanych z COVID-19 niż w pierwszym roku pandemii. Z sektora prywatnego pochodziło 99,1 proc. uzyskanych przychodów, z sektora publicznego zaś – 0,9 proc.

Liczbę placówek gastronomicznych (stałych i sezonowych) w kraju wyszacowano na 74,2 tys., w tym 39,8 proc. stanowiły punkty gastronomiczne, 28,5 proc. – restauracje, 26,1 proc. – bary, a stołówki – 5,6 proc.

Według danych GUS, w porównaniu z 2020 r. w roku 2021 przybyło wszystkich rodzajów placówek; restauracji – o 19,7 proc., stołówek – o 17,6 proc., punktów gastronomicznych – o 13,2 proc., a barów – o 12,8 proc.

Według GUS w roku 2020 w Polsce było 64,4 tys. placówek gastronomicznych, a w roku 2019 było ich 72,4 tys.

KOMENTARZ IGGP:
Te dane to KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ Rządu RP i podległych mu urzędów. Ciekawe co na to Raport Najwyższej Izby Kontroli?
Dane GUS są zafałszowane, bo nie uwzględniają chociażby zawieszonych działalności z tytułu udziału firm gastronomicznych w Pozwach. Lokali nie ma, a firmy istnieją...
Główny Inspektor Sanitarny (SANEPID) nigdy nie podał wiarygodnych danych co do zlikwidowanych w czasie epidemii lokali gastronomicznych.
Tak samo jak pomoc z PFR-u w 2021 r. PRF podał, że na dzień 28 lutego 2021 r. , subwencje dostało 15.592 firmy gastronomiczne. PFR nie informował wtedy, że wszystkich lokali gastronomicznych działających w marcu 2020 r. było ponad 76.000., czyli że pomoc otrzymała tylko mała część firm. W tej chwili firmy gastronomiczne zwracają subwencje przyznawane przez PRF, o czym się głośno nie mówi... Ciekawe które PKD brał pod uwagę GUS?
Wniosek: Jeżeli Epidemia przyczyniła się do takiego ROZWOJU i WZROSTU w gastronomii, to chcemy kolejnej takiej Epidemii...

Prawdę na ten temat poznajemy dzięki publikacjom Mediów o Krachu w gastronomii: https://iggp.pl/aktualnosci/media-o-krachu-w-gastronomii

źródło: PAP