PETYCJA - Odrzucanie wniosków Przedsiębiorców kwalifikujących się do pomocy z Tarcza PFR 2.0 (3)

Setki przedsiębiorców pisze do nas zapytania dlaczego system pomocy z funduszu PFR 2.0 odrzuca wnioski bez dokładnego podania przyczyn rozbieżności danych w ZUS czy US czy też innych zastrzeżeń eliminujących przyznanie dotacji kompensaty strat finansowych z programu PFR 2.0 dla gastronomii. Są to przedsiębiorcy nie posiadający przeterminowanych zobowiązań do US czy ZUS, a pomimo spadku obrotów otrzymują kilkukrotnie odmowy przyznania subwencji finansowej.

 

Czytaj więcej

Oświadczenie IGGP w Sprawie Akcji #OtwieraMY

Zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej (IGGP) niniejszym oświadcza, iż w pełni popiera społeczne Akcje protestu #OtwieraMY Gastronomię Polską i Hotelarstwo Polskie, w szczególności tych przedsiębiorców, którzy zostali wykluczeni albo pominięci w programach pomocowych Tarcza PFR 1.0, Tarcza Branżowa 6.0  i Tarcza PFR 2.0.

Czytaj więcej

Odpowiedź na korespondencję do PETYCJI z dnia 14 grudnia 2020 r.

Nie ma żadnego uzasadnienia dyskryminacja przedsiębiorców, którzy mają odpowiedni numer PKD, kwalifikujący do otrzymania pomocy, wpisany do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie jako przeważająca działalność. Idąc tym tokiem myślenia, zakaz przyjmowania gości w restauracjach powinien dotyczyć tylko tych, którzy mają prowadzenie restauracji wpisane jako dominująca działalność gospodarcza! Rząd zakazał lub ograniczył działalność przedsiębiorców kierując się rodzajem prowadzonej działalności, a nie numerem PKD wpisanym jako przeważająca działalność gospodarcza.

Czytaj więcej