PETYCJA - ROZSZERZENIE Pomocy z Tarczy PFR 2.0 do PFR 3.0

Setki przedsiębiorców pisze do nas zapytania, dlaczego system pomocy z funduszu PFR 2.0 odrzucił wnioski bez dokładnego podania przyczyn rozbieżności danych w ZUS czy US czy też innych zastrzeżeń eliminujących przyznanie dotacji kompensaty strat finansowych z programu PFR 2.0 dla gastronomii. W związku z tym IGGP przygotwała Petycję, w której domaga się rozszerzenia subwencji PFR 2.0 do PFR 3.0 oraz przedłużenia terminu do składania wniosków do PFR 2.0 i wprowadzenia innych działań pomocowych.

Czytaj więcej

PETYCJA - Odrzucanie wniosków Przedsiębiorców kwalifikujących się do pomocy z Tarcza PFR 2.0

Setki przedsiębiorców pisze do nas zapytania dlaczego system pomocy z funduszu PFR 2.0 odrzuca wnioski bez dokładnego podania przyczyn rozbieżności danych w ZUS czy US czy też innych zastrzeżeń eliminujących przyznanie dotacji kompensaty strat finansowych z programu PFR 2.0 dla gastronomii. Są to przedsiębiorcy nie posiadający przeterminowanych zobowiązań do US czy ZUS, a pomimo spadku obrotów otrzymują kilkukrotnie odmowy przyznania subwencji finansowej.

 

Czytaj więcej