Odpowiedź na korespondencję do PETYCJI z dnia 14 grudnia 2020 r.

Nie ma żadnego uzasadnienia dyskryminacja przedsiębiorców, którzy mają odpowiedni numer PKD, kwalifikujący do otrzymania pomocy, wpisany do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie jako przeważająca działalność. Idąc tym tokiem myślenia, zakaz przyjmowania gości w restauracjach powinien dotyczyć tylko tych, którzy mają prowadzenie restauracji wpisane jako dominująca działalność gospodarcza! Rząd zakazał lub ograniczył działalność przedsiębiorców kierując się rodzajem prowadzonej działalności, a nie numerem PKD wpisanym jako przeważająca działalność gospodarcza.

Czytaj więcej

Wniosek o nowelizację Ustawy z 9 grudnia 2020

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów z sektora gastronomii oraz w imieniu wszystkich podmiotów tworzących Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej, zwraca się z niniejszym wnioskiem o pilną nowelizację Ustawy z 9 grudnia 2020, tak by pomoc mogła być udzielona wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branżach objętych programami pomocowym.

Czytaj więcej

Petycja w sprawie pomocy dla Nowych Podmiotów Gospodarczych

Dnia 18 grudnia 2020 r. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej działając w imieniu swoich członków tj. podmiotów prawnych z sektora gastronomii oraz w imieniu wszystkich podmiotów tworzących Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej, zwróciła się z petycją o pilne wprowadzenie proponowanego niżej rozwiązania oraz poinformowanie o terminie wydania odpowiedniego Rozporządzenia  drogą elektroniczną. Petycja trafiła do Premiera Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera Jarosława Gowina i Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego.

Czytaj więcej